Stifting Mosk

 

De Stifting MOSK (Muzyk Op SKoalle), hierna te noemen: Mosk, te Wommels wil in samenwerking met de beide bassischolen, de Opslach en it F√Ľnemint in Wommels ( tezamen vormende de Brede School It Trochpaad) een leerwerkplan ontwikkelen voor het muziekonderwijs voor alle leerlingen op de basisscholen van groep 1 tot en met 8 alsmede voor de leerkrachten van deze leerlingen.

Mosk is van mening dat ieder kind recht heeft om kennis te maken met de wereld van de muziek. Het gaat daarbij om luisteren, beleven en het maken van muziek. Wij willen beginnen met het maken van een dergelijk plan voor de beide basisscholen in Wommels maar uitbreiding naar de omliggende dorpen en de gehele provincie wordt niet uitgesloten.

De organisatie is in handen van de beide basisscholen en Mosk. Mosk wordt bestuurd door een onbezoldigd bestuur en voor de uitvoering van haar taak laat Mosk zich bijstaan door professionele musici/ docenten uit alle windstreken. Op deze wijze is alle expertise aanwezig in de vorm van muzikale en educatieve professionaliteit. Het plan zal worden opgesteld en getoetst in de praktijk door een student en de docenten van het Prins Claus Conservatorium uit Groningen.

logo