Master Wieger

In het schooljaar 2015-2016 verzorgde Wieger Dijkstra de muzieklessen op de beide basischolen.

Even Voorstellen:

Mijn naam is Wieger Dijkstra, 22 jaar. Ik woon in Groningen waar ik momenteel docent muziek studeer aan het Prins Claus Conservatorium.

Ik ben momenteel actief als muziekdocent op It Trochpaad in Wommels. Elke donderdag geef ik muzieklessen aan OBS de Opslach en CBS it Funemint. De afgelopen maanden hebben we al een hele hoop liedjes gezongen, ritmes geklapt, ‘vreemde muziek’ geluisterd, met de Boomwhackers gespeeld etc.

Naast het geven van de lessen ben ik bezig met mijn afstudeeronderzoek. Het is de bedoeling om in kaart te brengen hoe ik het muziekonderwijs zo in moet richten dat het aan alle wensen van de scholen, Stifting MOSK en de wettelijke eisen voldoet. Een belangrijk onderdeel hierbij is hoe ik er voor kan zorgen dat de groepsleerkracht en de vakleerkracht muziek (in dit geval ben ik dat) zo kunnen samenwerken dat ze er samen voor zorgen dat weer een vaste plek binnen het lesaanbod krijgt.

Het geven van muzieklessen aan de basisschool is maar een gedeelte van mijn bezigheden als muzikant.

Ik werk 1 dag in de week bij de muziekschool Opus 3 in Dokkum. Hier geef ik drumlessen. Op projectbasis geef ik djembeworkshops en doe ik af en toe muziekprojecten in het basis- en middelbaaronderwijs.

De rest van mijn tijd steek ik in de uitvoerende kant van het muzikantschap. Als drummer ben ik heel actief bij verschillende bands/projecten. Momenteel doe ik een theatertour met Iris Kroes (winnaar The Voice Of Holland 2012). Daarnaast heb ik veel losse projecten waar ik mee optreed.

Hieronder een paar leuke filmpjes om te laten zien wat ik als drummer allemaal doe.